دانلود آهنگ جدید , دانلود موزیک , دانلود موزیک ویدیو جدید تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

دانلود آهنگ گیلامیر گورتال به نام موسولمان + متن آهنگ

دانلود آهنگ گیلامیر گورتال به نام موسولمان + متن آهنگ

گیلامیر گورتال موسولمان دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام موسولمان Gilamir Gurtal - Moosoolman + متن ترانه موسولمان از گیلامیر گورتال متن ترانه گیلامیر گورتال به نام موسولمانئٚنی هاٚنٚم‍ٚ ئۊ گیلیکی ری کی ئٚنی ناٚن‍ ٚ چی عٚظیمی تٚمٚدْدۊن فۊتۊحاٚت تاٚریخی داٚرٚ دۊرۊسْس‍ٚ کی هیساٚ ئیمی کیشوٚری ناٚم ئیراٚن‍ ٚ وٚلین پٚشاٚ جی ئاٚریاٚیی قیدمٚت ئیمی ساٚماٚن‍ ٚ فاٚرٚسیئی وٚنی ویجاٚ گیلیکی ئیمی زیواٚن‍ ٚ تٚئٚسْسۊف وٚر ئۊنکی خۊشی میلْلٚتی قٚدری ناٚرٚ پٚشاٚ صٚفٚوی گیلاٚن ویشتٚر سیواٚ جی ئیراٚن‍ ٚ ئاٚریاٚیی دٚهاٚن‍ ٚ ناٚن‍ ٚ گیل نٚسلی گاٚسپیاٚن‍ ٚ ئٚوْوٚلین حۊکۊمٚتی شیع‍ ٚ شین خٚطهٚئی شۊماٚل‍ ٚ عٚرٚب مۊغۊلیم نٚتاٚنٚسْسٚد ئیماٚری ئۊساٚنٚد گیلاٚنی لٚقٚب مۊتۊجاٚویزاٚنی گۊریسْساٚن‍ ٚ چۊن گیل ئاٚماٚرد خۊشی دۊشمٚنی هیمْماٚشی ئیگاٚن‍ ٚ مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی خۊشی زیمیناٚنی مۊفت غٚئری بومیئی نۊروشید ئ‍ ٚ کاٚراٚنی ئٚمرٚ خاٚکی خۊ سٚرجی نی ئۊروشنید نٚواٚی ئیمی پٚرهٚنگی چٚن هیزاٚر ساٚر ناٚوۊ بیب‍ٚ داٚ خوماٚن وٚناٚلیم کی هی زیماٚتی ئٚتو نیب‍ٚ گیلیکی گٚب جٚئٚنی ئۊشماٚ زاٚنید وی کیلاٚسی چۊن تٚئثیر وٚناٚی‍ٚ ئیشمی سٚرج پٚرهٚنگی فاٚرٚسی ئٚیاٚ ئٚوْوٚلین جۊمهۊریئی ئاٚسیئاٚئی داٚشتی ئۊنی رٚئیس جۊمهۊریم بۊ میرزاٚ کۊجیئی رٚشتی گیلی لاٚکٚکاٚن گیلی رٚئکٚکاٚنی پاٚنی‌پاٚئٚد چۊن گیلی جٚنٚکاٚنی نۊفۊذ هٚمدٚر ئاٚماٚرداٚن‍ ٚ وٚرٚستاٚئی جی نیمیریم ئٚئٚر تۊریستی ناٚی‍ٚ فٚقٚد تٚخریب کۊنید ئٚیاٚ هیمْماٚچی خوری داٚرٚ مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی ‌ ئیمی زٚریاٚ ناٚم خٚزٚر نیی‍ٚ وٚلکی گاٚسپیاٚن‍ ٚ پۊل جی مٚناٚبٚعی سۊختی ئۊ ماٚشی خاٚویاٚرٚ ئیمی ئیقتیصاٚدی مٚرکٚزنیشتین بیگیفت رٚخشاٚن‍ ٚ هیساٚ ئیمی فٚقر ئیمی سٚرج‌سٚوْزیئی پۊشت پٚنهاٚن‍ ٚ چٚندٚر بٚجٚخاٚرٚسْسیم ئیماٚ فۊراٚنیم رۊساٚن‍ ٚ هیساٚ چۊم واٚزاٚکۊن کی صاٚحیبی پیلْلٚ‍ زٚریاٚئٚد سٚرْیاٚل ئۊ فِلماٚنی دیل‍ ٚ ئیسیم کۊلفٚت ئۊ نوکٚر خاٚی‍ٚ بیگ‍ ٚ کی گیلاٚنی تی هۊوییٚتی فیشاٚل ئیمی تیماٚنی فوتباٚلیم هٚشان باٚطیلاٚکۊدٚد پۊتاٚنسییٚلی جیواٚن دیئٚر ئۊستاٚناٚنی‌نی شٚد ئیمی تٚحقیری شۊرۊع بونیم جی زیماٚتی شاٚه‍ ٚ فیلی وٚر ئۊنکی عٚلی میریئی راٚهی شیلاٚر دٚه مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی


این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 23 شهريور 1401 [ گزارش پست ]
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,

پست های مشابه

پست مشابهی یافت نشد!

نظرات

تا کنون نظری در مورد این مطلب ارسال نشده است.

نظر شما چیست؟

نام شما :  
آدرس ایمیل شما(نمایش داده نمیشود):  
نظر شما  
 

کد QR دانلود فایل موزیک

تبلیغات

برای سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
mohsen_msl[a]yahoo.com

دسته بندی موضوعات

آخرین کلمات جستجو شده