خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

زندگی ...

 
گله هارابگذار!ناله هارابس كن!روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!زندگي چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را...فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!تابجنبیم تمام است تمام!!مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....یاهمین سال جدید!!بازكم مانده به عید!!این شتاب عمراست ...من وتوباورمان نیست كه نیست!!***زندگي گاه به كام است و بس است؛زندگي گاه به نام است و كم است؛زندگي گاه به دام است و غم است؛چه به كام و چه به نام و چه به دام... زندگي معركه همت ماست...زندگي میگذرد...
زندگ
این مطلب تا کنون 161 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
161 بازدید
زندگی ...

زندگي

زندگي رسم خوشایندی استزندگي بال و پری دارد با وسعت مرگپرشی دارد اندازه عشق
زندگي چیزی نیست كه لب طاقچه عادت از یادمن و تو برودزندگي جذبه دستی است كه می چیندزندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان استزندگي بعد درخت است به چشم حشرهزندگي تجربه شب پره در تاریكی است
زندگي حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر داردزندگي سوت قطاری است كه درخواب پلی می پیچدزندگي دیدن یك باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشك به فضالمس تنهایی ماهفكر بوییدن گل در كره ا
این مطلب تا کنون 400 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
400 بازدید
زندگي

اشعاری نغز و زیبا از قاصدک

ا*** "یک هدیه از خدا" **
در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد//
صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد //
وقتی که آمدی تو //
خورشید خنده ای کرد//
یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد//
یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد//
سجاده های مردم با عطر گل عجین شد//
یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان /
حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/
 
وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه کردم //
از ناسپاسی خود هردم گلایه کردم   //  
ار اینکه با خدایم آسان شدم صمیمی  //
گشتم رها ز دردی ، یک درد بس قدیمی هر قطره ا
این مطلب تا کنون 119 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
119 بازدید
اشعاری نغز و زیبا از قاصدک

زندگی

                           
  زندگي در گذر آینه ها جان دارد
با سفرهای پر از خاطره پیمان دارد
زندگي خواب لطیفی است که گل می بیند
اضطراب و هیجانی است که انسان دارد
زندگي کلبه ی دنجی است که در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد
گاه با خنده عجین است و گهی با گریه
گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد
زندگي مرد بزرگی است که در بستر مرگ
به شفابخشی یک معجزه ایمان دارد
زندگي حالت بارانی چشمان تو است
که درآن قوس و قزح های فراوان دارد
زندگي آن گل سرخ
این مطلب تا کنون 63 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
63 بازدید
زندگی

زندگی یعنی...

 
 
● زندگي یعنی 
 صبر تا صعود ، ذوب و زر گشتن در سجود
زندگي یعنی : پل ، پله ، پر ... پیله و پروانگی 
زندگي یعنی :نه گفتن به نفس و رشد روح  ، یعنی تاب تقوا تا به دوست
  زندگي یعنی: پای شعله ی احساس سوختن ، شال گردنی از شعر بافتن
زندگي یعنی: آبشار اشکی بی صدا ، چکه چکه جان از چشم ما 
زندگي یعنی : دویدن تا دُر شدن ... یعنی نور نوشیدن ، شکستن ، شکفتن ، نو شدن
زندگي یعنی: هر روز کمی خوبتر شدن
 ● زندگي یعنی
تولد درهر طلوع ... کوک کودک تا کمال ...یعنی تمام یک
این مطلب تا کنون 50 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
50 بازدید
زندگی یعنی...

در جستجوی حقیقت عشق و زندگی 1

یک او در زندگي تعریف کن..وبخاطر او زندگي کن، فقط به او بگو چشم، این به زندگي معنا می دهد.. .هر چه به آن نزدیکتر، معنای زندگي را بهتر درک میکنیم. ..اما او چیزی نباشد که فکر ودغدغه از دست دادنش موجب اضطراب شما شود، و در کاینات تنها موجودی که این شایستگی را دارد فقط خداست، وقتی خدا، اوی اول زندگي ما باشد، به نقطه اوجی میرسیم که فکر می کنیم هرچه او بپسندد زیباست. .پس دیگر از هیچ کس، هیچ چیز ابایی نداریم.
دکتر فرانکل 
این مطلب تا کنون 253 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
253 بازدید
در جستجوی حقیقت عشق و زندگی 1

لبخند تلخ

زندگي باید کرد !گاه با یک گل سرخگاه با یک دل تنگگاه با سوسوی امیدی کمرنگزندگي باید کرد !گاه با غزلی از احساسگاه با خوشه ای از عطر گل یاسزندگي باید کرد !گاه با ناب ترین شعر زمانگاه با ساده ترین قصه یک انسانزندگي باید کرد !گاه با سایه ابری سرگردانگاه با هاله ای از سوز پنهانگاه باید روئیداز پس آن بارانگاه باید خندیدبر غمی بی پایان
این مطلب تا کنون 123 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
123 بازدید
لبخند تلخ

بدون عنوان

زندگي کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.شما فرصتی برای بودن دارید. پس ساکت ننشینید.بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگي خودتانید.کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگي کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگي کردن دارید .
این مطلب تا کنون 272 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
272 بازدید
بدون عنوان

زندگی یعنی...

● زندگي یعنی 
 صبر تا صعود ، ذوب و زر گشتن در سجود
زندگي یعنی : پل ، پله ، پر ... پیله و پروانگی 
زندگي یعنی :نه گفتن به نفس و رشد روح  ، یعنی تاب تقوا تا به دوست
  زندگي یعنی: پای شعله ی احساس سوختن ، شال گردنی از شعر بافتن
زندگي یعنی: آبشار اشکی بی صدا ، چکه چکه جان از چشم ما 
زندگي یعنی : دویدن تا دُر شدن ... یعنی نور نوشیدن ، شکستن ، شکفتن ، نو شدن
زندگي یعنی: هر روز کمی خوبتر شدن
 ● زندگي یعنی
تولد درهر طلوع ... کوک کودک تا کمال ...یعنی تمام یک نات
این مطلب تا کنون 378 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
378 بازدید
زندگی یعنی...

زندگي

زندگي رسم خوشایندی است.زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ،پرشی دارد اندازه عشق.زندگي چیزی نیست ، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود........زندگي "مجذور" آینه است.زندگي گل به "توان" ابدیت،زندگي "ضرب" زمین در ضربان دل ما،زندگي "هندسه" ساده و یکسان نفسهاست.... سهراب سپهری
این مطلب تا کنون 195 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
195 بازدید
زندگي

زندگی چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


این مطلب تا کنون 206 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
206 بازدید
زندگی چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حکایت

یک روز مانده به پایان جهان تازه فهمید که هیچ زندگي نکرده است. تقویمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقی بود. پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روز های بیشتری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت. خدا سکوت کرد. آسمان و زمین را به هم ریخت. خدا سکوت کرد. به پرو پای فرشته و انسان پیچید خدا سکوت کرد. کفر گفت و سجاده دور انداخت. خدا سکوت کرد. دلش گرفت و گریست و به سجاده افتاد.خدا سکوتش را شکست و گفت: عزیزم، اما یک روز دیگر هم رفت. تم
این مطلب تا کنون 54 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
54 بازدید
حکایت

خدایا چگونه باشم؟


این مطلب تا کنون 76 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
76 بازدید
خدایا چگونه باشم؟

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگي فاطمی. حجه الاسلام ماندگاری
سبک زندگي اسلامی. مصاحبه با حجه الاسلام ماندگاری
جهان نیوز - گروه فرهنگی: قرار گفتگویی که با حجت الاسلام "محمد مهدی ماندگاری" در دومین روز عید نوروز داشتیم به علت بیماری و بستری شدن ایشان در بیمارستان، لغو شد. سرانجام این گفتگو با عنوان "سبک زندگي فاطمی" پس از بهبودی نسبی ایشان انجام شد. موضوع مهمی که هم به بحث زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س)اشاره دارد و هم بحث سبک زندگي دینی، که از منویات و مطالبات رهبر معظم ان
این مطلب تا کنون 83 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
83 بازدید
سبک زندگی اسلامی

لذت زندگي


این مطلب تا کنون 214 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
214 بازدید
لذت زندگي

تکنولوژی و سبک زندگی

در طول تاریخ انسان ها برای رسیدن به كمال در جستجوی دانش و معرفت بوده اند. از این رو فناوری در همه زمینه های علمی و معرفتی به وجود آمد كه سبب رفاه و شكوفایی زندگي انسان در زمینه های گوناگون گردد. ورود تكنولوژی به زندگي و دوره های مختلف تاثیر گذاری آن بر سبک زندگي انسان را می توان به سه دوره به شرح زیر تقسیم کرد:1.    كشاورزی2.    صنعتی 3.    فرا صنعتی از نیمه ی دوم قرن بیستم و همزمان با پایان عصر صنعتی تحولات پر شتاب علمی- تکنولوژیکی آغاز گردید. نخ
این مطلب تا کنون 138 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
138 بازدید
تکنولوژی و سبک زندگی

راه برای رسیدن به یک زندگی شاد


این مطلب تا کنون 404 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
404 بازدید
راه برای رسیدن به یک زندگی شاد

ورود ممنوع‌های زن و شوهری

مجله سیب سبز: اسمش «زندگي مشترك»  است اما واقعیتش این است كه قرار نیست این رابطه در همه لحظه‌های زندگي «مشترك» بماند. حتی در یك زندگي عاشقانه هم شما و همسرتان حق دارید در برابر هم دیوار‌هایی بكشید و انتظار داشته باشید برخی از محدوده‌های زندگي‌تان از حضور دیگری خالی باشد. نگران نباشید! این حریم‌های شخصی قرار نیست میان شما فاصله بیندازند و به پایگاهی برای پنهان‌كاری و بایگانی كردن اسناد خیانت شریك زندگي‌تان تبدیل شوند؛ بلكه قرار است به
این مطلب تا کنون 233 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
233 بازدید
ورود ممنوع‌های زن و شوهری

عاشورا ، رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و اكنون ما


این مطلب تا کنون 94 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
94 بازدید
عاشورا ، رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و اكنون ما

دفاع مقدس – هشت سال تمرين رضايت از خدا

رضایت از خداوند نهایت درجه کمال انسان مومن در زندگي است. در این حالت  سختی و راحتی ، تلخی و شیرینی   تعادل انسان در بندگی را نه فقط   لرزان نمی كند ؛ بلكه   پایه های بندگی را  محكم و امید و نشاط را در گذران زندگي  به ارمغان می آورد .رضایت مندی از قادر متعال  تمام حوادث زندگي را زیبا می سازد. حادثه محرم ، تاریخ كربلا و ماجرای عاشورا و حوادثِ پس از آن یك فرهنگ آكنده از آموزه ها و عبرت ها ست. یكی از زیباترین پیام های عاشورا  ؛ رضایت از حضرت حق در فر
این مطلب تا کنون 338 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
338 بازدید
دفاع مقدس – هشت سال تمرين رضايت از خدا

زندگي بي دغدغه روستا

اینجا روستاست. جایی كه آسمان، زمین، عشق، هوا، سادگی و حقیقت زندگي مال روستایی است.     زندگي در روستا رسم خوشایندی است. كوچه های خاكی و در هم گره خورده، خانه هایی از خشت و گل با درهای چوبی قدیمی، انگار كه به زندگي روستا چهره ای شاعرانه بخشیده. دستان پینه بسته پیرمرد روستایی نیز حكایت پیوند كار و تلاش با زندگي روستایی است.     زندگي روستایی آرام و آهسته پیش می رود. زندگي روستا هنوز هم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن از سختی ها و هیاهوی زندگي شه
این مطلب تا کنون 170 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
170 بازدید
زندگي بي دغدغه روستا

مهارت های پیش از ازدواج...

ازدواج اگرچه بعد از بلوغ فکری و اجتماعی افراد اتفاق می افتد اما برای داشتن یک ازدواج موفق شما نیازمند یادگیری مهارت هایی هستید که با هم بودنتان را ساده تر و سازگارانه تر می کنند. این مهارت ها اگرچه جزو مهارت هایی هستند که هر کسی در زندگي به آنها احتیاج دارد اما در ازدواج نقش پررنگ تری را برای شما ایفا خواهند کرد.
زندگي مشترك  افقی است روشن و جلوه گاهی زیبا برای تولدی دوباره؛ مشروط بر آن كه وجوه ضروری این اشتراك، یعنی توانایی ها و مهارت های خا
این مطلب تا کنون 108 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
108 بازدید
مهارت های پیش از ازدواج...

داستان زيباي راز زندگي سعادتمند


این مطلب تا کنون 222 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
222 بازدید
داستان زيباي راز زندگي سعادتمند

گفتار مساوي رفتار - درسي از اخلاق فردي رزمندگان اسلام

تمام انسان ها به دنبال زندگي برترند ؛ زندگي كه بتواند ضمن تامین تمام نیاز های مادی ایشان ، آرامش روحی را در طول حیاتشان به ارمغان بیاورد ؛ این خواست در جوامع دینی معنای كامل تری به خود می گیرد ؛ ضروری‌ترین شناخت برای انسان در جامعه دینی، آگاهی‌هایی است كه خط سیر زندگي ایمانی را به انسان بیاموزد؛ اینکه از کجا آمده و به‌سوی چه مقصدی در حرکت است و اکنون باید چه راهبردی داشته باشد؟ حضرت علی (علیه السلام ) در روایتی فرموده اند: خدای رحمت کند کسی
این مطلب تا کنون 322 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
322 بازدید
گفتار مساوي رفتار - درسي از اخلاق فردي رزمندگان اسلام

دیگه حال و حوصله هیچی و هیچی رو ندارم خدا!


این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
74 بازدید
دیگه حال و حوصله هیچی و هیچی رو ندارم خدا!

درس زندگی

آموخته ام ...... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست .آ موخته ام ...... وقتی كه عاشق هستید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود. آموخته ام ...... تنها كسی كه مرا در زندگي شاد می كند كسی است كه به من می گوید : تومرا . شاد كردی .آموخته ام ...... داشتن كودكی كه در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است كه در دنیا وجود دارد .آموخته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .آموخته ام ...... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك
این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
66 بازدید
درس زندگی

تاثير ماهواره بر سبك زندگي

این عكس تاثیر ماهواره بر سبك زندگي را نشان میدهد یكی از راه های نفوذ در فرهنگ جوامع تغییر سبك زندگي آنهاست كه غرب به خوبی این كار را از طریق شبكه های ماهواره ای انجام داده است.این عكس نشان میدهد كسانی كه تحت تاثیر سبك زندگي غربی قرار  گرفته اند منفعلانه رفتار كرده اند یعنی در برابر انچه ماهواره به آنها تزریق كرده هیچ واكنشی نشان نمیدهند و تسلیم هستند شبكه های ماهواره امروز منشا شكلگیری سبك زندگي بسیاری از افراد جامعه هستند.این تصویر نشان می
این مطلب تا کنون 96 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
96 بازدید
تاثير ماهواره بر سبك زندگي

زندگی فهم نفهمیدن هاست...!!!!

شب آرامی بود
میروم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگي یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید، هدیه‌اش داد به من
خواهرم تكه‌ی نانی آورد، آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تكیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد به آرامش زیبای یقین
با خودم می‌گفتم:
زندگي، راز بزرگیست كه در ما جاریست
زندگي فاصله‌ی آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگي، آبتنی كردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی، كه به هنگام ورود آمده‌ایم
دست ما در
این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
56 بازدید
زندگی فهم نفهمیدن هاست...!!!!

زندگی ...

زندگي با همه وسعت خویش محفل ساكت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست زندگي خوردن و خوابیدن نیست زندگي جنبش جاری شدن است زندگي کوشش و راهی شدن است از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی كه خدا می داند. زندگي چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف، یادمان باشد اگر گل چیدیم، عطر و برگ و گل و خار، همه همسایه دیوار به دیوار همند
این مطلب تا کنون 108 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
108 بازدید
زندگی ...

تصميم هاي دونفره زير يک سقف

تصمیم های دونفره زیر یک سقف
وقتی دو نفر برای زندگي در کنار یکدیگر زیر یک سقف می روند از طرفی مستقل می شوند و از طرف دیگر یک شریک در زندگي پیدا می کنند که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات دخیل است. در زندگي مشترک  اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود ممکن است خانواده ضرر زیادی را متحمل شود ، پس تصمیم گیری در امور مختلف یک امر مهم است که در پی آن مسوولیت وجود دارد و از آن مهم تر این است که تصمیم گیرنده غیر از خود برای دیگران نیز تصمیم می گیرد و مسوولیت عواقب ت
این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
68 بازدید
تصميم هاي دونفره زير يک سقف

تست_ چقدر زندگی را سخت می گیرید؟

برای پی بردن به اینکه تا چه حد آدم راحتی هستید یا برعكس بیش از حد به خودتان و زندگي‌تان گیر می‌دهید و زندگي را به کام خود و دیگران تلخ می‌كنید و اینکه آیا همسر یا نامزدتان هم فردی است که زندگي را بیش از حد سخت می‌گیرد یا خیر، می‌توانید این تست را با هم انجام دهید و درمورد نتیجه به‌دست آمده با یکدیگر گفت‌و‌گو کنید....به ادامه مطلب مراجعه کنید...
این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
57 بازدید
تست_ چقدر زندگی را سخت می گیرید؟

شك در زندگي مشترك


این مطلب تا کنون 37 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
37 بازدید
شك در زندگي مشترك

زندگي . . . . .


این مطلب تا کنون 233 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
233 بازدید
زندگي . . . . .

طرح مصباح الهدی

طرح مصباح الهدی طرحی است که در آن دانش آموزان درباره زندگي یکی از ائمه و معصومین کار هایی به شرح ذیل می تواند انجام دهد:
زندگي نامه
كرامات
حكایات
داستان های كاربردی
احادیث و روایات
سبك زندگي
نمونه ای از کارم را در ادامه مطلب بخوانید.
 
این مطلب تا کنون 86 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
86 بازدید
طرح مصباح الهدی

چرا مرد‌ها خيانت مي‌كنند؟

مجله سیب سبز - لی‌لی اسلامی: صفر تا صد این ماجرا دست خودتان است. اگر از شیوه حرف زدن همسرتان با زنان فامیل خوش‌تان نیامد می‌توانید زیر همه‌چیز بزنید و به زندگي مشترك خودپایان دهید و به او اجازه شلوغ‌تر كردن صفحات شناسنامه‌اش را بدهید یا اینکه در كنار زنان دیگری كه به زندگي او پامی‌گذارند، نفس بكشید. نمی‌توانیم به شما بگوییم كه مرز‌های زندگي‌تان را چطور باید ترسیم كنید و حتی اگر از در نصیحت وارد شویم و برای‌تان اصول به خیال خودمان بی‌ع
این مطلب تا کنون 158 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
158 بازدید
چرا مرد‌ها خيانت مي‌كنند؟

بسم الله الرحمن الرحیم
امان از فشارهای روانی
 
ارتباط‌ بازندگي
در دنیای‌ ماشینی، در شهرها و در میان‌ انسان‌ها گاهی‌ افراد خود را در مقابل‌ رویدادها و اتفاقات‌ كوچك‌ و بزرگ‌ ناتوان‌ می ‌پندارند؛ به همین دلیل احساس‌ بیهودگی‌ می‌ كنند و توان‌ درست‌ فكر كردن‌ و درست‌ ارتباط‌ برقرار كردن‌ با خود و دیگران‌ را از دست‌ می ‌دهند، و به‌ عبارتی‌ ارتباط‌ با زندگي‌ - زندگي‌ به‌ مفهوم‌ رشد و سازندگي‌ - را از دست‌ می‌ دهند.
برای‌ این‌
این مطلب تا کنون 43 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
43 بازدید

به نقطه ای از زندگی رسیدی میفهمی که .....

 
به یک‏جایی از زندگي که رسیدی، می فهمیمهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم اینه که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داره.
به یک‏جایی از زندگي که رسیدی، می فهمیشاید کسی که روزی با تو خندیده رو از یاد ببری، اما هرگز اونی رو که با تو اشک ریخته، فراموش نکنی.
این مطلب تا کنون 46 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
46 بازدید
به نقطه ای از زندگی رسیدی میفهمی که .....

کاریکلماتور


این مطلب تا کنون 262 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
262 بازدید
کاریکلماتور

فقر فرهنگی

از آنجا كه بشر یك موجود چند بعدی است و برای زندگي باید به
رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یك جامعه تا اندازه‌ای است كه این
نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می‌شود كه كل طیف زندگي
بشر را دربرمی‌گیرد. انسانی ممكن است احساس كند فقیر است كه ثروت كافی در اختیار
ندارد و درآمد كافی جهت اداره زندگي خود نمی‌تواند كسب كند، ممكن است فقیر باشد
چون به لحاظ فرهنگی بی‌صلاحیت است. یا ممكن است فقیر باشد چون از لحاظ روانی ضعیف

این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
65 بازدید
فقر فرهنگی

سفالگر هنرمند آقای هادیلام


این مطلب تا کنون 342 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
342 بازدید
سفالگر هنرمند آقای هادیلام
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر