خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

خرافه!!!!

سلطه گری را گفتند چه خوری ؟ گفت: گوشت ملت گفتند:چه نوشی ؟ گفت: خون ملت…………گفتند: چه پوشی ؟ گفت: پوست ملت وی را گفتند از چه راه اینها را بدستمیاوری ؟ گفت: از جهل مردمان!گفتند، ازجهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟ گفت در جعبة‌ طلائی خرافات ! 
این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
34 بازدید
خرافه!!!!

عاشق شدن اشتباه نیست

وقتی گریه کردیم گفتند بچه استوقتی خندیدیم گفتند دیوانه استوقتی جدی بودیم گفتند مغرور استوقتی شوخی کردیم گفتند سنگین باشوقتی سنگین شدیم گفتند افسرده استوقتی حرف زدیم گفتند پر حرف استوقتی ساکت شدیم گفتند عاشقهحالا که عاشقیم میگن اشتباهه...........
 
این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
27 بازدید
عاشق شدن اشتباه نیست

سلطه گری را گفتند: چه خوری؟...

سلطه گری را گفتند: چه خوری؟!گفت: گوشت ملت...گفتند: چه نوشی؟گفت: خون ملت...گفتند: چه پوشی؟گفت: پوست ملت...گفتند: اینها را از چه راهی به دست می آوری؟گفت: از جهل ملتگفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟گفت : در جعبه ای طلایی به نام مقدسات!و گفتند: چیست محافظ آن جعبه؟گفت: خرافات!
این مطلب تا کنون 26 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
26 بازدید
سلطه گری را گفتند: چه خوری؟...

خدایا صبر می خواهم یک کم بیشتر.......

هرکه بادبکارد....طوفان در و می کند.....
به ناموستان تهمت نزنید به او احترام بگذارید .
خداوند برای احترام گذاشتن هایت برای زنهای دیگه محرم و نامحرم اولویت را برترازوی میزان عزت و عشق ات درباره زن شما قرار می دهد. وقتی گره ها و تهمت ها شروع شد؛ یادت بیاور دلی شکستی که محرم ات بود....
گفتند ........را گول زده و دلش را ربودهگفتند خودش را به ...... چسبانده تا از موقعیت ....... سواستفاده کندگفتند پول ........را دزدیدهگفتند بارها ازدواج کرده و طلاق گرفته و کارش این اس
این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
19 بازدید
خدایا صبر می خواهم یک کم بیشتر.......

مرد خوش شانس یا بدشانس!؟

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺐ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻘﺪﺭﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ !ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ.
.ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺳﺐ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﭼﻨﺪ ﺍﺳﺐﻭﺣﺸﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ!ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ .ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺍﺳﺒﻬﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ !ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ! ﻓﺮﺩﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻫﺎﯼﺟﻮﺍﻥﺭﺍ ﺑ
این مطلب تا کنون 159 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
159 بازدید
مرد خوش شانس یا بدشانس!؟

جشن تاجگذاری یا عیدالزهرا

#بصیرت_شیعی
#علمای_شیعی
 
آیت الله وحید
جشن تاج گذاری یا عید الزهرا
 سلام الله علیها ❤️

در کتاب میر مهر به نقل از حضرت آیت الله وحید خراسانی آورده است:
این روش فرزندان پادشاهان و سلاطین ظلم و جور است که به دنبال مرگ پدر بودند تا خود به فرمانروایی برسند، در کجای تاریخ دیده اید فرزندان ائمه از شهادت پدر بزرگوارشان خوشحالی کنند؟! یا صحابی آنها به آنان شادباش بگویند؟!
آیا صحابی امام حسن (علیه السلام) از اینکه با شهادت امیرالمؤمنین (علیه السلام)
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
جشن تاجگذاری یا عیدالزهرا

از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟
دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…
گفتند : عشقت کیست؟
گفت:عشقی ندارم!
خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟
گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،
وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،
میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش

فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…

گفتند: ولی اگر تن
این مطلب تا کنون 130 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
130 بازدید

قرار بود با سواد شویم...

قرار بود با سواد شویمیک عمر صبح زود بیدار شدیم... لباس فرم پوشیدیم... صبحانه خورده و نخورده... خواب و بیدار... خوشحال یا ناراحت ...با ذوق یا به زور... راه افتادیم به سمت مدرسهقرار بود با سواد شویمروی نیمکت های چوبی نشستیمصدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند سیاه است را شنیدیم با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم و زنگ آخر که می خورد مثل یک پرنده که در قفسش باز می شود از خوشحالی پرواز کردیمقرار بود با سواد شویمبند دوم انگشت اشاره مان را زیر فشار قلم له
این مطلب تا کنون 22 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
22 بازدید
قرار بود با سواد شویم...

استاد دانشجو

استاد گفت کسی خدارو دیده؟ همه گفتند: . . .نه . . .!
استاد گفت کسی صدای خدارو شنیده؟ همه گفتند: . . .نه . . .!
استاد گفت کسی خدارو لمس کرده؟ همه گفتند: . . .نه . . .!
استاد گفت پس خدا وجود ندارد.
یکی از دانشجویان بلند شد و گفت:کسی عقل استاد را دیده؟
همه گفتند: . . .نه . . .!
دانشجو گفت کسی صدای عقل استاد را شنیده؟ همه گفتند: . . .نه . . .!
کسی عقل استاد را لمس کرده؟ همه گفتند: . . .نه . . .!
دانشجو گفت پس استاد عقل ندارد!!!
این مطلب تا کنون 45 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
45 بازدید
استاد دانشجو

من و ازدواج و درس و کار و تخمه

چندسال
پیش یکروز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه
می کردم و
تخمه می خوردم. ناگهان پدرو
مادر و آبجی بزرگ و خان داداش سرم هوار شدند
و فریاد زدند که:« ای عزب!
ناقص! بدبخت! بی عرضه! بی مسئولیت! پاشو برو
زن بگیر ». رفتم خواستگاری؛
دختر پرسید: « مدرک تحصیلی ات چیست »؟ گفتم:«
دیپلم تمام »! گفت:« بی سواد!
امل! بی کلاس! ناقص العقل! بی شعور
پاشوبرو دانشگاه ». رفتم چهار
سال دانشگاه لیسانس گرفتم ......برگشتم؛
رفتم خواستگاری؛ پدر دختر
پرسید:« خدمت رفته ا
این مطلب تا کنون 69 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
69 بازدید
من و ازدواج و درس و کار و تخمه

‌به ما گفتند باید بازی کنید. گفتیم با کی؟؟گفتند : با دنیاتا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟؟سوت اغاز بازی رو زدن, فقط فهمیدم" خدا " تو تیم ماست.بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزد ولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم, امتیازها برابر بود. تو همین فکر بودم که خدا زد به پشتم, خندید و گفت: نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کن! گفتم اخه چطوری ؟؟بازم خندید و گفت:خیلی ساده فقط پاس بده به من,باقیش با من. ...پس الهی به امید تو ...
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید

طنزازدواج...

چند سال پیش یک روز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه می خوردم. ناگهان پدر و مادر و آبجی بزرگ و خان داداش سرم هوار شدند و فریاد زدندکه :(( ای عزب! ناقص! بدبخت! بی عرضه! بی مسئولیت! پاشو برو زن بگیر)). رفتم خواستگاری، دختر پرسید: مدرک تحصیلی ات چیست؟ گفتم: دیپلم تمام! گفت: بی سواد! امل! بی کلاس! ناقص العقل! بی شعور! پاشو برو دانشگاه. رفتم چهار سال دانشگاه لیسانس گرفتم برگشم، رفتم خواستگاری. پدر دختر پرسید: خدمت رفته ای؟ گفتم : نه ه
این مطلب تا کنون 47 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
47 بازدید
طنزازدواج...

از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟
دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…
گفتند : عشقت کیست؟
گفت:عشقی ندارم!
خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟
گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،
وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،
میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش
فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…
گفتند: ولی اگر تنها
این مطلب تا کنون 95 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
95 بازدید

ديدار با قهرمان وزنه برداري مسابقات آسيا - اقيانوسيه آقاي امير جعفري

آقای محبی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان فردیس در کنار مسئولین هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان در دیدار با قهرمان وزنه برداری مسابقات آسیا - اقیانوسیه ، كسب مدال طلا و رکورد شکنی وی در این دور از مسابقات را تبريک گفتند.
این مطلب تا کنون 210 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
210 بازدید
ديدار با قهرمان وزنه برداري مسابقات آسيا - اقيانوسيه آقاي امير جعفري

روایت خانواده شهید فتنه از دیدار با نجفی

آمده بودند تقصیر را بیندازند گردن رهبری! به کنایه می گفتند که ما تعجب
می‌کنیم چرا «آقا» با این ها برخورد نمی‌کند! هم ایشان را مقصر می‌دانستند و
هم دولت را. در اصل آمده بودند که این را بگویند. بعد می‌گفتند که این
حوادث تقصیر ما نیست و ربطی به میر حسین موسوی هم ندارد!
این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
34 بازدید
روایت خانواده شهید فتنه از دیدار با نجفی

برخورد یک زن و شوهر با ماموران گشت!

 
 
زن و مرد از راهی می رفتند، ماموران آنها را دیدند وآنها را خواستند!
 
پرسیدند شما چه نسبتی با هم دارید؟
 
زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم
 
ماموران مدرک خواستند،
 
زن و مرد گفتند نداریم !
 
ماموران گفتند چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید ؟!
 
زن و مرد گفتند برای ثابت کردن این امرنشانه های فراوانی داریم … !
 
اول اینکه آن افرادی که شما می گویید دست در دست هم می روند،
ما دستهایمان از هم جداست!
 
دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می ک
این مطلب تا کنون 132 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
132 بازدید
برخورد یک زن و شوهر با ماموران گشت!

ما قرار بود باسواد شویم

قرار بود با سواد شویم
یک عمر صبح زود بیدار شدیم...
لباس فرم پوشیدیم...
صبحانه خورده و نخورده...
خواب و بیدار...
خوشحال یا ناراحت ...
با ذوق یا به زور...
راه افتادیم به سمت مدرسه
قرار بود با سواد شویم
روی نیمکت های چوبی نشستیم
صدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند
 سیاه است را شنیدیم
با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم
و زنگ آخر که می خورد
 مثل یک پرنده که در قفسش باز می شود
 از خوشحالی پرواز  کردیم
قرار بود با سواد شویم
بند دوم انگشت اشاره مان را زیر فش
این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
19 بازدید
ما قرار بود باسواد شویم

به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم گفتند بار ببر گفت مرغم

صنعت بیمه در ایران صنعت غریبی است. باید به کارشناسان صنعت بیمه جوایز پی­درپی نوبل تعلق گیرد. متخصصان بیمه در ایران انقلابی در صنعت بیمه ایجاد کرده­اند و مفاهیم جدیدی را معلوم نیست از کجا درآورده­اند و مکتب شله­قلمکار را در صنعت بیمه ایجاد کرده­اند.
این مطلب تا کنون 331 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
331 بازدید
به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم گفتند بار ببر گفت مرغم

خدا از کجا آمده و الآن کجاست؟

سوألى كه براى اكثر مردم ، مسلمون و غیر مسلمون ، كوچیك و بزرگ حتما پیش اومده،اینه كه خدا از كجا اومده ، الان كجاست ؟از چى درست شده و قبل از خدا چى بوده؟!!اگر شما هم دوست دارید جواب این سؤالها رو بگیرید باید بدونید عقل و درك و فهم ما قادر نیست به اون مرحله برسه ولى امام على (ع) در مقابل سؤال كفار راجع به خداوند به زیبایی جواب دادند وهم ضعف و عدم درك ما از وجود خداوند را  شرح دادند .سؤال كفار از امام على(ع) در چه سال و تاریخى خدایت به وجود امد ؟ امام ف
این مطلب تا کنون 54 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
54 بازدید
خدا از کجا آمده و الآن کجاست؟

فاطمیه

وقتی میان کوچه سند پاره پاره شد
چشمان غصّه دار فلک پر ستاره شد
ناموس کبریا وسط کوچه های تنگ
محصور یک شقی صفتِ بدقواره شد
تهمت زد و به دختر طاها دروغ بست
داعیّه دارِ دین، پسرِ زشت كاره شد
گفتند:گفت زود سند را بده به من
گفتند:بعد از آن که ستم بی شماره شد
با پنجه وسعت فدک اش را وجب گرفت
سیلی برای غصب فلک راه چاره شد
چادر به پای مادر سادات گیر کرد
افتاد روی خاک و دلش پر شراره شد
گفتند یک طرف زده سیلی ولی حسن
پیگیرِ جستجوی دوتا گوشواره شد
این مطلب تا کنون 45 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
45 بازدید
فاطمیه

خداجونم فقط تو رو میخوام

به ما گفتند باید بازی کنیدگفتیم با کی ؟؟گفتند با تیم دنیاتا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تو تیم ماستبازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزدولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم امتیاز ها برابر بودتو همین فکر بودم که خدا زد پشتم و خندید و گفت :نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کنگفتم آخه چطوری ؟؟؟بازم خندید و گفت : خیلی ساده . فقط پاس بده به من ، باقیش بامن. 
این مطلب تا کنون 124 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
124 بازدید
خداجونم فقط تو رو میخوام

از اخلاقیات مرحوم علامه طباطبایی

از رفتارهای غلط و اهانت ها و بی احترامی های دیگران هرگز کینه به دل نمی گرفت و عقیده داشت بنده ی خدا نباید کینه توز باشد. وقتی دوستانشان می گفتند، چرا در جواب کسانی که اسائه ی ادب می کنند و یاوه گو هستند، هیچ حرفی نمی زنید؟ ایشان می گفتند: « اشکالی ندارد، آدم نباید این چیزها را به دل بگیرد! » حتی در ناراحتی ها هم تبسم از لبانش جدا نمی شد
این مطلب تا کنون 170 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
170 بازدید
از اخلاقیات مرحوم علامه طباطبایی

سلام به همه

سلام به همه
 
تولد بعضی ها را تبريک گفتم آنان که خرسندند و احساس پوچی نمیکنند
و تولد خیلی ها که بی هدفند و حساسی برای زندگی ندارند یا خودکشی را ترجیح و... را تبريک نگفتم
افرادی را دیدم که نمیخواستند باشند و افرادی که از دنیا بزیار
در کل: خیلی ها گفتند تغییر کردند و نکرده بودند و تنها بر روی واقعیت و حقیقت با پرده ای از جنس حریر و ابریشم پوشانده بودند.
و تفکرشان بر این بود که تغییر کردن در صورتی که اینطور نبود و همان بودند که بودند ولی خود ادعای تغ
این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
19 بازدید
سلام به همه

واکنش مرتضوی به حکم دادگاهش/ گفتند حکمی صادر نشده!

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش بیاض امروز ، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صا
این مطلب تا کنون 136 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
136 بازدید
واکنش مرتضوی به حکم دادگاهش/ گفتند حکمی صادر نشده!

علم بالای امام علی

دانش گسترده امیرالمؤمنین علیه السلام بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در قرآن كریم مى خوانیم : ((و كل شى ء احصیناه فى امام مبین (7)؛ همه چیز را در پیشواى آشكار جمع آورى كرده ایم .)) از امام باقر علیه السلام روایت است كه فرمود: چون این آیه بر پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شد و ابوبكر و عمر از جا برخاسته گفتند: اى رسول خدا آیا منظور تورات است ؟ فرمود: خیر گفتند: انجیل است ؟ فرمود: خیر گفتند: قرآن است ؟ فرمود: خیر در این میان امیرالمؤ
این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
66 بازدید
علم بالای امام علی

تبریک صنف قصابان

تبريک جالب صنف قصابان به محمدرضاپهلوی در سالروز کودتای 28 مرداد زمان شاه رسم بود که اصناف روز بیست و هشتم مرداد را  به هم صنفهای خود و همچنین به شاه تبريک می گفتند و آرزوی سلامت بیشتری برای او می کردند. در یکی از این سالها، صنف قصاب پلاکارد بزرگی در یکی از خیابانهای تهران می آویزد که روی آن با حرف درشت نوشته شده بود:« 28 مرداد، روز قیام ملی ایران را به عموم قصابان ایران علی الخصوص شاهنشاه آریا مهر تبريک می گوییم.منبع :     http://khabaronline.ir/news-85673.aspx
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
تبریک صنف قصابان

داستان‌ بسیار زیبا وشنیدنی

شیخ عباس قمی در فوائدالرضویه نقل میكنند كه:كاروانی از سرخس مشهد اومدند پابوس امام رضا(علیه السلام )، سرخس اون نقطه صفر مرزی است، یه مرد نابینایی تو اونها بود،اسمش حیدر قلی بود.اومدند امام رو زیارت كردند، از مشهد خارج شدند، یه منزلیه مشهد اُطراق كردند، دارند برمیگردند سرخس، حالا به اندازه یه روز راه دور شده بودندشب جوونها گفتند بریم یه ذره سر به سر این حیدر قلی بذاریم، خسته ایم، بخندیم صفا كنیمكاغذهای تمیز و نو گرفتند جلوشون هی تكون میدادن
این مطلب تا کنون 100 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
100 بازدید
داستان‌ بسیار زیبا وشنیدنی

رهبر معظم انقلاب اسلامی قهرمانی تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی روسیه را تبریک گفتند

در پیامی؛رهبر معظم انقلاب اسلامی قهرمانی تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی روسیه را تبريک گفتند
در پی کسب مقام قهرمانی تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی روسیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از دست اندرکاران و اعضای تیم ملی تکواندو تشکر کردند
متن پیام رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:بسمه تعالیکسب مقام قهرمانی جهان را به تکواندوکاران و دست اندرکاران تیم ملی کشور عزیزمان ایران تبريک میگویم و از اینکه توانستید بار دیگر پرچم مقدس جمهور
این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
57 بازدید
رهبر معظم انقلاب اسلامی قهرمانی تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی روسیه را تبریک گفتند

داستان لورد بااو

لورد بااو در جنوب چین زندگى میکرد. مردم او را دوست داشتند چون او مرد منصفى بود یک روز او و خدمتکارش یک پسر بچه رادیدند که گریه میکند ا و روغن فروش بود لورد از او پرسید چرا گریه میکنى او گفت:من همیشه اینجا روى این سنگ چورت میزدم ووقتى بیدار شدم 
پول هایم نبود این سنگ پول هایم را دزدید لورد به سنگ گفت چرا پول هاى این بچه را دزدیدى جواب بده مردم به او گفتند که لورد دیوانه شده لورد با اصبانیت 
گفت شما باید هرکدام 1سکه به او بدهید همه یک سکه دادند نفر
این مطلب تا کنون 155 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
155 بازدید
داستان لورد بااو

استاد................

استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند :  نه  !! استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه  !! استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه  !! 
استاد گفت پس خدا وجود ندارد ***یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند :  نـــــه  !!! کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نــــــــه !!! کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند :  نــــــــــــــــه !!!  دانشجو گفت پس استاد عقل نداره !!!
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
استاد................

ماه مهماني

در ماه رمضان چند جوان، پیر مردی را دیدند که دور از چشم مردم، غذا میخورد. به او گفتند: ای پیر مرد مگر روزه نیستی؟ پیرمرد گفت: چرا روزه‌ام، فقط آب و غذا میخورم جوانان خندیدند و گفتند: واقعا؟ پیرمرد گفت: بلی، دروغ نمیگویم، به کسی بد نگاه نمیکنم، کسی را مسخره نمیکنم، با کسی با دشنام سخن نمیگویم، کسی را آزرده نمیکنم، چشم به مال کسی ندارم و... ولی چون بیماری خاصی دارم متأسفانه نمیتوانم معده را هم روزه دارش کنم، بعد پیرمرد به جوانان گفت: آیا شما هم روز
این مطلب تا کنون 20 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
20 بازدید
ماه مهماني

اعجاز آیه الکرسی

عبدالله بن عوف گفته است:" شبی خواب دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت .
بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم 175 خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدا را شكر گفتم .
 صبح كه شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف كردم .
 
او گفت : معلوم است كه تو آیه الكرس
این مطلب تا کنون 60 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
60 بازدید
اعجاز آیه الکرسی

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند...!حلاج بر سر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد...!جذامیان گفتند : دیگران بر سر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند، چگونه تو نترسیدی؟حلاج گفت آنها روزه اند و برخاست..!!غروب ، هنگام افطار حلاج گفت : خدایا روزه مرا قبول بفرما!!!شاگردان گفتند : استاد ما دیدیم که روزه شکستی...حلاج گفت : ما مهمان خدا بودیم. روزه شکستیم ولی دل نشکستیم....
آنجا که دلی بود به میخانه نشستیمآن توبه صد ساله به پیمانه شکستیماز
این مطلب تا کنون 33 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
33 بازدید
ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

نظرسنجی های معتبر قبل از انتخابات کاشان و آران و بیدگل چه می گفتند؟


این مطلب تا کنون 46 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
46 بازدید
نظرسنجی های معتبر قبل از انتخابات کاشان و آران و بیدگل چه می گفتند؟

درآمد از آپلود و دانلود فایل

با سلام
در این چند سال با سایت های مختلف مثل آپلود بوی و ... کار کردم و متاسفانه هیچ کدام خوب کار نکردند. در ابتدا خوب بودند اما فایل هایم را پاک کردند بدون آنکه مشکلی داشته باشد یک بار گفتند شرمنه مشکلی برای هاست ما پیش آمده بار دیگر گفتند دانلود فایلتان کم بوده که دروغ محض بود و جالبه وقتی با مدرک به خودشون ثابت کردم با پررویی تمام جواب می دادند که اشتباه از شماست. فایلی که دانلود روزانه اش 8 بار بود میانگین.. گفتند دانلود نشده یکماه!! مجدد فایل
این مطلب تا کنون 39 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
39 بازدید
درآمد از آپلود و دانلود فایل

گفتند کارتان؟ همه گفتیم نوکریم

گفتند کارتان؟ همه گفتیم نوکریمچون بار عشق را به سر شانه می بریمما را اگر چه بازی دنیا خراب کرداما به لطف روضه ی ارباب بهتریماز هر چه بگذری سخن دوست خوشتر استپس می شود به عشق تو از هر چه بگذریمفرقی نمی کند چه کسی با چه منصبیدر پای سفره ات همه با هم برابریمگریه زبان مادری نوکران توستاحساس می کنم همه با هم برادریم«ما را سری است با تو که گر خلق روزگاردشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم»*مسجد برای زاهد و کعبه برای خلقبگذار با حسین بگویند کافریمعلامه
این مطلب تا کنون 39 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
39 بازدید
گفتند کارتان؟ همه گفتیم نوکریم

قدیمی ها می گفتند!

قدیمی ها می گفتند مواظب باشید که گرفتار دوستی با آدم بد نشوید، میگفتند هیچ چیزی خانواده نمی شود.
حالا در اوایل سی سالگی متوجه شده ام که قدیمی ها چه خوب می گفتند . 
وقتی در اوایل جوانی برای دوستانم پر پر می زدم ، و حالا هیچکدامشان نیستند حس میکنم دوستان بخشی از جامعه اند که روزی در کنارت بوده اند و روز ی از کنارت می روند.
به یاد گرفتاری هایی که بر اثر این دوستی های خاله خرسه ای برایم پیش امد می افتم و مغرور می شوم به این که خوب است در اثر دوستی های
این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
17 بازدید
قدیمی ها می گفتند!

کلامت همچنان گرم است اقا....

هنوز زنده ای هنوز نفست کلامت زبانت جاریست، اماما همچنان کلامت ارمانمان است، تو بگو تکلیف کن برایمان باشد یا نباشد هر چه تو بگویی خمینی کبیر تو فرمان بده هنوز،  حرفت خریدار دارد ........اصلا خوب شد خوب شد گفتند مرگ بر امریکا حذف شود گفتند تا معلوم شود چه قدر حرفت طرفدار دارد دشمنانت فهمیدند هنوز نفست گرم است اصلا معلوم شد بعد از این همه سال هنوز طرفدارانت زیادند تعصب دارند بر روی حرف حرف کلماتتامام من نظاره کن بنگر هنوز حاضریم از زندگیمان
این مطلب تا کنون 121 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
121 بازدید
کلامت همچنان گرم است اقا....

منتجب نیا: سال حساسی را پیش رو داریم/امیدواریم بتوانیم هزینه های 8سال گذشته را جبران کنیم

ضیافت افطاری سازمان دانشجویی و جوانان حزب اسلامی کار شب گذشته با حضور جمعی از فعالین احزاب ، شخصیتهای سیاسی، اساتید دانشگاه و دانشجویان و جوانان در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد.در ابتدای این مراسم رییس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، با طرح این موضوع که در ایران جنبش دانشجویی عمر 70 ساله ای در کارنامه خود دارد، گفت: جنبش دانشجویی در سالهای پس از تاسیس دانشگاه در ایران و بر اساس سه گفتمان استقلال طلبی، آرمان خواهی و عدالت طلبی
این مطلب تا کنون 259 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
259 بازدید
منتجب نیا: سال حساسی را پیش رو داریم/امیدواریم بتوانیم هزینه های 8سال گذشته را جبران کنیم
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر